Vormen van zorgverlening

In overleg met u, stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan op. Op basis van de afspraken in dit zorgplan zullen wij u verder helpen. Stichting Hulp en Zorg levert zorg vanaf minimaal 1 aaneengesloten uur, tot 24 uur zorg per dag.

Persoonlijke verzorging:
Stichting Hulp en Zorg werkt met kleine teams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor uw verzorging en verpleging.

De verpleegkundige of zorgverlener komt bij U thuis om U te helpen bij: persoonlijke zorg, zoals wassen en aankleden, hulp bij het aandoen van steunkousen etc; het toedienen van medicijnen of injecties in overleg met Uw (huis)arts of specialist en het verzorgen van wonden in samenwerking met de wondverpleegkundige.
De wijkverpleegkundige denkt met U mee, adviseert en zoekt waar nodig samen met U en Uw mantelzorgers naar oplossingen. De wijkverpleegkundige coördineert Uw zorg en houdt contact met Uw huisarts, fysiotherapeut en andere zorgverleners bij U in de buurt. Als U dit wenst, adviseert de verpleegkundige U bij het leren omgaan met een beperking. Ook helpt hij/zij U bij de consequenties die ouderdom, ziekte, en/of handicap met zich meebrengen in de toekomst. Wilt U advies over medicijngebruik, hulpmiddelen of woningaanpassingen ? Leg het eens voor aan Uw wijkverpleegkundige. Zij kan u vertellen bij wie u voor de specifieke vragen terecht kunt.

Verpleging:
Als U ernstig ziek of gehandicapt bent, zijn we er om U te verplegen. Dat kan dan gaan om het verzorgen van wonden, toedienen van medicijnen of het geven van injecties. Maar het kan ook zijn dat U specialistische verpleegkundige hulp nodig heeft, zoals b.v. een infuus voor het bestrijden van pijn. Dat kan tegenwoordig heel goed thuis.
Gespecialiseerde verpleegkundigen verlenen U deze zorg in Uw eigen vertrouwde omgeving. Dit doen zij altijd in overleg en samenwerking met de huisarts of de specialist. De wijkverpleegkundige heeft de regie/eindverantwoordelijkheid m.b.t. de aan u te bieden thuiszorg-verpleging.

Continue zorg:
24-uurs zorg is een vorm van au-pair, maar dan niet voor kinderen maar voor ouderen en/of mensen die hulp nodig hebben. Dit kan te maken hebben met leeftijd, maar ook doordat u bedlegerig bent door ziekte of door een aandoening. U krijgt een inwonende verzorgende, die u helpt op precies die momenten dat dit nodig is.

Terminale zorg:
De zorg in de palliatieve (terminale) fase is gericht op het verminderen van gezondheidsklachten en- problemen. De zorg richt zich op het verminderen van gevolgen van de onderliggende ziekte (b.v bestraling of chemotherapie om de pijn te verminderen) en op het verminderen van symptonen (b.v medicijnen tegen pijnbestrijding of benauwdheid, of begeleiding bij psychische problemen).

Ondersteunende begeleiding:
Begeleiding ter bevordering van de zelfredzaamheid om isolement te voorkomen, bijvoorbeeld door het structureren van dagactiviteiten

Begeleidende zorg:
Incidentele zorg, bijvoorbeeld begeleiding bij ziekenhuisbezoek of bij een uitstapje.


Persoonsgebonden budget

 Een persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Het is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding of hulp kunt inkopen. Het is de tegenhanger van hulp in natura die door een gemeente, instelling of zorgverzekeraar wordt geleverd. U kunt zelf uw eigen hulpverlener(s) en begeleider(s) uitkiezen

Hoe kom ik aan een PGB?
Heeft u zorg of begeleiding nodig, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), in uw regio. U heeft geen doorverwijzing van een arts nodig om een indicatie voor zorg of begeleiding aan te vragen. U kunt u dus zelf, rechtstreeks aanmelden. 

Op de website van het CIZ kunt u het adres vinden van de vestiging bij u in de buurt. Vervolgens stuurt het CIZ het indicatiebesluit door naar het zorgkantoor.
Zorgkantoren zijn belast met de uitvoering van de AWBZ. Op basis van het indicatiebesluit dat is afgegeven door het CIZ neemt het zorgkantoor een beslissing over het budget dat voor u beschikbaar is.
Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met een zorgmakelaar. Deze is gespecialiseerd in het aanvragen van een PGB voor zorgvragers (of mantelzorgers) en kunnen u veel werk uit handen nemen.
Kwaliteit

Wij bieden onze zorgvragers met plezier verpleging, persoonlijke verzorging en desgewenst nachtzorg. Onze zorgverlening voldoet aan hoge landelijk erkende kwaliteitseisen en u bent ervan verzekerd dat u goede professionele zorg krijgt van gekwalificeerde verzorgers.

Kwaliteit in de thuiszorg bij Stichting Hulp en Zorg betekent:
• Verbetering en het in stand houden van de gezondheid en het welzijn;
• Zorg dat is afgestemd op de behoeften van zorgvragers;
• Servicegerichte houding en het brede aanbod van diensten;
• Flexibele en efficiënte zorg;
• De hulpverleners zijn vakbekwaam;
• De wens van de zorgvrager centraal staat.

Voor doorverwijzingen
Volg eenvoudig onze stappen, bij vragen kunt u contact opnemen.
Hoe kunt u iemand doorverwijzen?
Verwijs een patiënt online door. Om een patiënt online te verwijzen, vult u het formulier in beneden op deze pagina. Dit is een beveiligd formulier en de informatie die u verstrekt, stelt ons in staat uw patiënt zo efficiënt mogelijk te helpen.
Stap 1 - Doorverwijzen
Stap 2 - Telefonische intake
Stap 3 - Zorgafstemming

Voor zorgvragers
Hulp en Zorg is gespecialiseerd in meerdere zorgtypes. Wij begrijpen als geen ander dat elke zorgvrager een andere soort zorgbehoefte kan hebben.
Wij leveren een breed pakket van thuiszorgdiensten, die bijdragen aan de verbetering en/of het in stand houden van de gezondheid en het welzijn. Het pakket dat is afgestemd op de behoeften van zorgvragers.

Hulp en Zorg levert zorg welke wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Particulier (zie voor meer info: “Bijzondere Zorg/Particuliere zorg”).