Het Onstaan

Stichting Hulp en Zorg is ontstaan vanuit een grote betrokkenheid bij de zorg.
De betrokkenen hebben een heel diverse achtergrond.
Dit varieert van het al sinds meer dan 15 jaar tewerkstellen van personeel, jarenlange ervaring met het werken in de zorg als vrijwilliger, tot een verleden als bestuurder van zorginstellingen.
Vanuit de verschillende invalshoeken wordt schaarste en verschraling in de zorg waargenomen, en willen de bestuurders hun steentje bijdragen.
Er is gekozen voor een platte, efficiënte organisatie die zorg op maat levert.
Zo kan elke euro zo optimaal mogelijk direct voor de zorg worden aangewend.


Onze werkzaamheden

Stichting Hulp en Zorg levert verpleging en verzorging bij u aan huis.
Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van thuiszorg van 1 tot 24 uur per etmaal.
De zorgverlening wordt afgestemd op uw individuele wensen in uw vertrouwde woonomgeving.
Wij zoeken voor u de best passende zorgverlener op zowel professioneel als persoonlijk gebied. Stichting Hulp en Zorg werkt met gediplomeerde zorgverleners. Onze mensen hebben ervaring opgedaan in verzorgings- en verpleeghuizen, in de thuiszorg en in sommige gevallen in het ziekenhuis.
U houdt de regie in eigen handen, en wordt niet afhankelijk van een organisatie die zorg levert op het moment dat het bij de organisatie het best uitkomt.
De zorgverleners zijn bij u te gast, om u te ondersteunen, te verzorgen en/of te verplegen. Zij doen dit op integere en respectvolle wijze, u bepaalt zelf hoe en wanneer u dat wilt. Eventueel in samenspraak met uw mantelzorger(s).